MOTOR CỬA CUỐN NETDOOR DC LIỀN LƯU

  • Tên sản phẩm: Motor cửa cuốn NETDOOR DC liền lưu
  • Sức nâng: 300kg, 500kg, 800kg
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 24 tháng, đổi mới trong vòng 12 tháng
  • Lưu điện đến 30 ngày.
  • Công nghệ cảm ứng dòng tự dừng cho cửa tấm liền và Đài Loan