DÒNG MOTOR NGOÀI TIÊU CHUẨN ( TECHNOLOGY TAIWAN)

1

Motor  300kg VG,YG,JG (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng 14 m2

300 G

2 năm

3.000.000 đồng

2

Motor  500kg VG,YG,JG (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng  18 m2

500 G

2 năm

3.400.000 đồng

3

Motor  300kg HOULE (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng  12 m2.

300H

1 năm

3.000.000 đồng

4

Motor  600kg HOULE (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng  20 m2.

600H

1 năm

3.500.000 đồng

DÒNG MOTOR NGOÀI CAO CẤP (GERMANY TECHNOLOGY)

5

Motor 400kg ENGINES-DC24V (gồm bộ điều khiển + UPS lưu điện 7 ngày)  Sức nâng dưới 17 m2

400DC

1 năm

6.500.000 đồng

DÒNG MOTOR NGOÀI CAO CẤP (MADE IN TAIWAN)

6

Motor  300kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng 15 m2

300Y

2 năm

4.600.000 đồng

7

Motor  400kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng 20 m2

400Y

2 năm

5.800.000 đồng

8

Motor  500kg YH(gồm bộ điều khiển)
Sức nâng  28 m2

500Y

2 năm

6.600.000 đồng

DÒNG MOTOR NGOÀI CAO CẤP (GERMANY TECHNOLOGY)

9

Motor 300kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 12 m2

300E

2 năm

6.100.000 đồng

10

Motor 400kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng dưới 15 m2

400E

2 năm

6.350.000 đồng

11

Motor 500kg ENGINES (gồm bộ điều khiển)
 Sức nâng dưới 20 m2

500E

2 năm

6.500.000 đồng

MOTOR ỐNG CAO CẤP (GERMANY TECHNOLOGY)

12

Motor ống MOSEL 50N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng 10 m2

50N

1 năm

3.200.000 đồng

13

Motor ống MOSEL100N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng  12 m2

100N

1 năm

3.800.000 đồng

14

Motor ống  MOSEL 140N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng 18 m2

140N

1 năm

5.000.000 đồng

15

Motor ống MOSEL 230N (gồm bộ điều khiển)
Sức nâng 25 m2

230N

1 năm

6.000.000 đồng

BÌNH LƯU ĐIỆN (UPS)

16

Bình tích điện UPS 400kg
(tích điện 24h – 36h)

400U

1 năm

2.600.000 đồng

17

Bình tích điện UPS 600kg
(tích điện 24h – 48h)

600U

1 năm

3.200.000 đồng

18

Bình tích điện UPS 800kg
(tích điện 24h – 48h)

800U

1 năm

3.700.000 đồng

19

Bình tích điện UPS 1000kg
(tích điện 24h – 48h)

1000U

1 năm

4.400.000 đồng

THIẾT BỊ BẢO VỆ

20

Bộ tự ngắt điện tử (chống xô ngoài)

CX

1 năm

500.000 đồng

21

Bộ còi báo động chống trộm

CO

1 năm

200.000 đồng

22

  Bộ đảo chiều, tự dừng (bằng ty đồng – bộ cơ)

DC

1 năm

1.000.000 đồng

23

Chìa Remote (làm thêm nếu cần)

RM

1 năm

250.000 đồng

Các Sản Phẩm